Forenede sager C-187/05 — C-190/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. september 2006 — G. Agorastoudis mod Goodyear Hellas ABEE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Areios Pagos — Grækenland) (Kollektive afskedigelser — direktiv 75/129/EØF — artikel 1, stk. 2, litra d) — standsning af en virksomheds aktiviteter som følge af en retsafgørelse — standsningen af virksomhedens aktiviteter skyldes arbejdsgiverens egenhændige beslutning)