Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om punktafgiftssatser på alkohol og alkoholholdige drikkevarer (forelagt i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer) KOM(2004) 223 endelig