Sag T-209/06 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 26. oktober 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — begæring om foreløbige forholdsregler og om udsættelse af gennemførelsen — formaliteten — uopsættelighed — foreligger ikke)