Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10053 — Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) (EØS-relevant tekst) 2021/C 32/03