Yhdistetyt asiat C-14/15 ja C-116/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.9.2016 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Automatisoitu tietojenvaihto — Ajoneuvojen rekisteröinti — Sormenjälkitiedot — Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavat oikeussäännöt — Siirtymämääräykset — Johdettu oikeusperusta — Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien toimien ja täytäntöönpanotoimenpiteiden erottaminen — Euroopan parlamentin kuuleminen — Jäsenvaltion tai Euroopan komission aloite — Äänestyssäännöt)