Skriftlig forespørgsel P-1798/04 af Raül Romeva (Verts/ALE) til Kommissionen. Eksport af lette våben og ammunition til Sudan