Skriftlig forespørgsel E-1938/06 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Anvendelse af direktiv 85/337/EØF