Kommissionens beslutning af 27. februar 2003 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Tyskland i delstaterne Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (meddelt under nummer K(2003) 626) (Kun den tyske og den franske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) (2003/135/EF)