Lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet (jf. §17,19,20 og 22-24)