2006/789/EF: Rådets beslutning af 13. novemeber 2006 om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter (kodificeret udgave)