Skriftlig forespørgsel E-0979/05 af Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) til Kommissionen. Konkurrenceforvridende virkninger af nye standarder for offentlige indkøb af tømmer i Det Forenede Kongerige