Skriftlig forespørgsel E-2708/04 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Anvendelse af biobrændstoffer