Sag T-188/04: Sag anlagt den 24. maj 2004 af Freixenet SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)