Sag T-326/04: Sag anlagt den 6. august 2004 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Silicon and Software Systems Limited