BESLUTNING med Europa-Parlamentets udtalelse efter proceduren uden betaenkning om forslag fra Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber til Raadet til forslag om aendring af flere direktiver (KOM(87) 44 endel. - dok. C 2-5/87) om tilnaermelse af medemsstaternes lovgivning for saavidt angaar offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af de deri naevnte attester og certifikater