Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/228, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä joulukuuta 2018 alkavalla ja 30 päivänä maaliskuuta 2019 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)