Sag C-337/05: Sag anlagt den 15. september 2005 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik