Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (Kodifikuota redakcija)