ERKLAERING FRA FAELLESSKABET OM FAELLESSKABSSTOETTE TIL OVERVAAGNING OG KONTROL MED FARVANDENE, AKT VEDROERENDE VILKAARENE FOR KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTRAEDELSE OG TILPASNINGERNE AF TRAKTATERNE, BILAG II: LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 27 I TILTRAEDELSESAKTEN