2006/635/Euratom: Kommissionens afgørelse af 4. april 2006 om indgåelse ved underskrift af en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Ukraines ministerkabinet om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål