Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Nice)#Tredje Del: Fællesskabets Politikker#Afsnit VI: De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne#Kapitel 2: Fiskale bestemmelser#Artikel 91#Artikel 96 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 96 - EØF Traktaten