Писмен въпрос E-011279/11 William (граф на) Dartmouth (EFD) до Комисията. Предприсъединителна помощ за Косово