/* */

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 8. marts 2005 i sag T-84/04, Axiom Medical, Inc., mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelse — ikke fornødent at træffe afgørelse)