Afgørelse nr. 2/2016 truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 12. september 2016 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om det finansielle bidrag og personale [2016/1951]