ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία - Ελλάδα, Απρίλιος 2019