Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004 af 30. august 2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af Basmati-ris