Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. april 2004 ide forenede sager C-53/02 og C-217/02, Commune de Braine-le-Château og MichelTilli eut m.fl. mod Région wallone (anmodning om præjudiciel afgørelse fraConseil d'État) (Direktiv 75/442/EØF og direktiv 91/156/EØF — affald — planerfor håndtering — områder eller anlæg, der er egnede til affaldsbortskaffelse— tilladelse, når der ikke er vedtaget en håndteringsplan, der omfatter etlandkort med præcis angivelse af de steder, der er fastlagt som afskaffelsesområder)