TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), ANDET AFSNIT - BESTEMMELSER TIL FREMME AF KERNEENERGIENS UDVIKLING, KAPITEL VI: FORSYNING, AFDELING I: AGENTURET, ARTIKEL 56