Ændring til tillægsaftalen af 11. juni 1960 ( som ændret ) til samarbejdsaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)