Sag C-182/05: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. januar 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik