Meddelelse i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 4. — Anmodning om tilladelse til at forlænge anvendelsen af national lovgivning, der afviger fra en EF-harmoniseringsforanstaltning (EØS-relevant tekst)