Dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 22. juni 2004. # Koffiebranderij en Theehandel "Drie Mollen sinds 1818" BV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om et EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Galáxia« - ældre nationale og internationale ordmærker GALA - relativ registreringshindring - afvisning af indsigelsen - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94. # Sag T-66/03. Drie Mollen sinds 1818 mod OHMI - Nabeiro Silveria (Galáxia) TITJUR