Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2006.#Kongeriget Belgien (C-182/03) og Forum 187 ASBL (C-217/03) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.#Statsstøtte - eksisterende støtteordninger - skatteordning for koordinationscentre, som er hjemmehørende i Belgien - en sammenslutnings søgsmål - formaliteten - Kommissionens beslutning om, at denne ordning ikke udgør støtte - Kommissionens vurdering ændret - artikel 87, stk. 1, EF - beskyttelse af den berettigede forventning - almindeligt lighedsprincip.#Forenede sager C-182/03 og C-217/03. Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2006.