Skriftlig forespørgsel E-1526/06 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Bekæmpelse af udnyttelse af portugisiske arbejdstagere i Holland og andre lande