Sag C-239/04: Sag anlagt den 8. juni 2004 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Portugal