Писмен въпрос E-8402/10 Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията. Либерализиране на пощенските услуги