Skriftlig forespørgsel P-5678/09 af Rosa Estaràs Ferragut (PPE) til Kommissionen. Kønsbestemt vold