Traktat om en forfatning for Europa - DEL III - UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE - AFSNIT III - INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER - KAPITEL IV - ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED - Afdeling 2 - Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring - Artikel III-268