asia C-598/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Alankomaat) — A-Fonds v. Inspecteur van de Belastingdienst (Ennakkoratkaisupyyntö — Voimassa olevat tuet ja uudet tuet — Uuden tuen käsite — Osinkoveron palautus — Ohjelman laajentaminen koskemaan asianomaisen jäsenvaltion ulkopuolelle sijoittautuneita yhteisöjä — Pääomien vapaa liikkuvuus — Kansallisten tuomioistuinten velvollisuudet)