Mededeling van de Commissie - De uitvoering van het actiekader: "Actualisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire" {SEC(2004) 774}