Skriftlig forespørgsel E-0633/06 af Albert Maat (PPE-DE) til Kommissionen. Grænseværdier for ekskrementer i forbindelse med gennemførelse af nitratdirektivet