2004/925/EF: Rådets afgørelse af 22. december 2004 om ændring af afgørelse 2004/197/FUSP om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena)