Traktat om en forfatning for Europa - DEL III - UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE - AFSNIT VI - UNIONENS FUNKTIONSMÅDE - KAPITEL I - BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE - Afdeling 1 - Institutionerne - Underafdeling 5 - Den Europæiske Unions Domstol - Artikel III-356