Sag C-284/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 7. juni 2004 af Landesgericht für ZRS Wien i sagen T-Mobile Austria GmbH mod Republikken Østrig