Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia) Текст от значение за ЕИП