Skriftlig forespørgsel E-3848/05 af Mary McDonald (GUE/NGL) til Kommissionen. Overtrædelser af miljølovgivningen