Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2004 af 12. juli 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2692/89 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion for så vidt angår regulering af tilskudsbeløbet ved en afbrydelse af anvendelsen af interventionsprisen for uafskallet ris i produktionsårets slutning