Skriftlig forespørgsel E-2039/06 af Georgios Papastamkos (PPE-DE) til Kommissionen. Foranstaltninger til understøttelse af produktionssektorer og forbrugerbeskyttelse i tilfælde af fødevarekriser