Skriftlig forespørgsel E-0486/10 af Michail Tremopoulos (Verts/ALE) til Kommissionen. Eftergivelse af Haitis gæld