Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2004 af 31. marts 2004 om fastsættelse af importtold for korn